urząd miasta

Samodzielny Referat Kontroli Finansowej przy Urzędzie Miasta
Zobacz na mapie Kierownik Referatu Teresa Zalewska ul. Legionów 130 81- 472 Gdynia pokoj: 123 telefon: 0-58 623-03-55 e-mail: t.zalewska@gdynia.pl Prowadzenie kontroli finansowo-księgowej w jednostkach podległych miastu oraz w jednostkach, względem któr...
Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta
Zobacz na mapie Kierownik Alicja Gontarz Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia pokoj: 114 telefon:0-58 66 88 790 e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl Do zadań Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych należy prowadzenie spraw dotyczący...
Samodzielne stanowisko ds. BHP przy Urzędzie Miasta
Zobacz na mapie Adam Jareczek ul. Legionów 130 81-000 Gdynia pokój: 16A telefon: 0-58 622 00 41 1. Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. bhp wykonuje zadania służby bhp określone przepisami szczególnymi. 2. Do podstawowych zadań pracownika na stan...
Główny Specjalista ds. Miejskiego Portalu Internetowego - Urząd Miasta
Zobacz na mapie Dorota Nelke Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia pokoj: 121 telefon: 0-58 66 88 203 e-mail: internet@gdynia.pl Do zadań Głównego Specjalisty ds. Miejskiego Portalu Internetowego należy prowadzenie spraw portalu internetowego i Bi...
Biuro Rozwoju Miasta Gdyni
Zobacz na mapie Naczelnik Ryszard Toczek ul. Legionów 130 81-472 Gdynia pokoj: 101 telefon: 0-58 662 28 36 e-mail: r&d_office@gdynia.pl Do zadań Biura Rozwoju Miasta należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem kierunków rozwoju miasta oraz warunka...
Biuro Prezydenta Miasta Gdyni
Zobacz na mapie Naczelnik Biura: Anna Białek Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia pokoj: 114 telefon: 0-58 66 88 385 fax: 0-58 620 99 11 e-mail: biuro_prezydenta@gdynia.pl; a.bialek@gdynia.pl Do zadań Biura Prezydenta należy obsługa i prow...
Biuro Ochrony - Urząd Miasta
Zobacz na mapie Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Rafał Kryściak Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81- 382 Gdynia pokoj: 242 telefon: 0-58 66 88 130 e-mail: biuro_ochrony@gdynia.pl Do zadań Biura Ochrony należy zapewnienie ochrony informacji ...
Biuro Kontroli Urzędu Miasta
Zobacz na mapie Kierownik Biura Iwona Torkowska ul. Legionów 130 81-472 Gdynia pokoj: 120, 123 telefon: 0-58 620 73 52 Do zadań Biura Kontroli należy planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzają...
Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta
Zobacz na mapie Audytor Wewnętrzny Danuta Pietrzak ul. Legionów 130 81-472 Gdynia pokoj: 110 telefon: 0-58 622 00 41 wew. 311 e-mail: audyt@gdynia.pl Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy ogół spraw obejujmących niezależne badanie systemów zarz...
Urząd Miasta Gdyni
Zobacz na mapie Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia tel. centrala (0 58) 66 88 000 fax (0 58) 62 09 798 e-mail: umgdynia@gdynia.pl Poniedziałek - Piątek: Kancelaria Ogólna: 7:00 - 17:00 Sala Obsługi Mieszkańców: - dowody osobiste, pra...